Νέα - Άρθρα:

Συνεχίζεται η ανάρτηση παλιών τευχών της Εφημερίδας του χωριού μας...!!!

Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021


Συνεχίζεται η ανάρτηση παλιών τευχών της Εφημερίδας του χωριού μας...!!!

Ήδη αναρτήθηκαν μέχρι στιγμής 41 τεύχη (το Φ. 102 του έτους 2008... τα 4 Φ. του ε΄τους 2007... τα 4 Φ. του έτους 2006... τα 4 Φ. του έτους 2005... τα 4 Φ. του έτους 2004... τα 4 Φ. του έτους 2003... τα 4 Φ. του έτους 2002... τα 4 Φ. του έτους 2001... τα 4 Φ. του έτους 2000... τα 4 Φ. του έτους 1999... και τα 4 Φ. του έτους 1998)...!!!

Δηλαδή έχει αναρτηθεί μέχρι και το τεύχος 62...!!!

Τις επόμενες μέρες θα ανεβαίνουν σιγά - σιγά και όλα τα υπόλοιπα τεύχη... με΄χρι και το πρώτο φύλλο του έτους 1980...!!!

Αυτό το πολύ μεγάλο έργο... που θα μείνει στην ιστορία... γίνεται με την οικονομική βοήθεια των αγαπητών χωριανών μας...

Κατσούλη Ζήση του Μητράκου (Καναδάς)

Κατσούλη Χριστόδουλου του Μητράκου (Καναδάς)

Ανυφαντή Κώστα του Χρήστου (Αμερική)

Βαρελά Γιάννη

Μαλάμη Σωκράτη και

Μπαλτή Γιάννη.

Η πρωτοβουλία ήταν του αγαπητού μας Ζήση Κατσούλη από τον Καναδά... ενώ τον συντονισμό για την υλοποίηση του έργου έχει ο Γιάννης Μπαλτής...

Τις επόμενες μέρες λοιπόν θα αναρτηθούν όλα τα τεύχη...!!!

Και θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση...!!!


Εικόνες