Η Νεράιδα - Δολόπων βρίσκεται στο κέντρο του ορεινού όγκου των Αγράφων, στη νότια κορυφογραμμή της Πίνδου. Απέχει από την Καρδίτσα 43 χιλιόμετρα, όσα περίπου και από το Καρπενήσι.

Εποιήθη υπό του Γεώργιου Κ. Θάνου με τη συνεργασία του Γιάννη Β. Μπαλτή 2012

Κατέβασε το αρχείο