Νέα - Άρθρα:

Ζητήματα Νεράϊδας... στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας... ερωτήσεις & απαντήσεις τους...

Πέμπτη 18 Μαΐου 2023


...στα pdf είναι γραμμένα αναλυτικά και μπορούμε να διαβάσουμε... όλα όσα συζητήθηκαν (με ερωτήσεις πρό ημερησίας διατάξεως Δημοτικών Συμβούλων) στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας... από το έτος 2018... μέχρι σήμερα... και ενδιαφέρουν το χωριό μας... σύντομα θα αναρτηθεί και το χρονολόγιο για κάθε ζήτημα...

Εικόνες

Συνημμένα (κλικ στον τίτλο για download)

22_23_06_07_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 203.14 KB
23_23_05_09_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 144.33 KB
24_23_04_04_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 249.71 KB
25_23_03_14_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 145.97 KB
26_23_02_07_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 119.31 KB
27_23_01_18_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 129.65 KB
28_22_11_28_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 120.95 KB
29_22_10_18_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 118.67 KB
30_22_09_20_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 101.32 KB
31_22_08_25_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 95.35 KB
32_22_06_21_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 170.35 KB
33_22_04_19_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 115.06 KB
34_22_03_22_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 128.25 KB
35_21_12_21_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 130.47 KB
36_21_12_07_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 139.61 KB
37_21_11_23_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 116.26 KB
38_21_11_05_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 97.93 KB
39_21_10_19_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 108.12 KB
40_21_06_22_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 98.66 KB
41_21_03_23_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 92.42 KB
42_21_02_23_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 79.57 KB
43_21_01_26_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 73.57 KB
44_20_12_28_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 85.43 KB
45_20_12_15_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 103.41 KB
46_20_02_11_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 90.59 KB
47_19_02_14_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 84.74 KB
48_18_12_20_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 103.61 KB
49_18_11_15_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 84.69 KB
50_18_10_16_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf 108.17 KB